Subsidie maaltijden

BEKIJK PROEFPAKKET AANBIEDINGEN

Veel mensen hebben op later leeftijd moeite financieel rond te komen. Zeker met het wegvallen van een partner of tijdens een ziekteperiode kan het vraagstuk ‘maaltijden voor ouderen’ complex worden. Niet altijd zijn kinderen of buren instaat hier een rol in te spelen. Er zal dan een andere oplossing moeten worden gevonden. Een maaltijdservice is hiervoor bij uitstek een goed en gezond alternatief. Voor sommige senioren is dit echter te duur. Op deze pagina bespreken we een aantal voorzieningen waarvan men gebruik kan maken. Interesse? Lees dan verder over het specifieke onderwerp. Let op: voorzieningen kunnen verschillen per persoon en per gemeente. Laat u daarom altijd ook informeren door uw eigen gemeente of zorgverlener.

Aanbiedingen Assortiment Proefpakket Bestellen
uitgekookt-maaltijdservice
25 maaltijden
Elke week nieuw menu
4 maaltijden voor €25,00 Bestellen
vers-aan-tafel-maaltijdservice
170+ maaltijden 6 maaltijden voor €32,50 Bestellen
Advertentie: beschikbare proefpakketen juni 2024

Tegemoetkomen in de kosten voor maaltijden

Bij veel subsidiemogelijkheden zijn er twee betaalstructuren. Of u betaald deels zelf de kosten en krijgt later een vergoeding, of de kosten worden voor u vooruitbetaald en u betaald later aan de betrokken instantie. De hoogte van subsidie voor maaltijden is verschillende per regio. Daarnaast heeft elke regio ook zijn eigen beleid ten aanzien van het aanvragen en honoreren van subsidie. Het uitbetalen van subsidie voor maaltijden kan daarom even op zich laten wachten.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Echt regio georienteerd en met de focus op zorg voor burgers. Er is een speciaal WMO loket waarbij u terecht kunt voor aanvragen en informatie. Zorg wordt doorgaans gefaciliteerd door regionale bedrijven en instanties. Hulp kan in geld of natura worden uitgekeerd. Over het algemeen zijn gemeenten binnen 2 weken duidelijk over de te verstrekken zorg en de vorm waarin dat zal gebeuren.

Zorgverzekeringswet

Iedereen in Nederland heeft een zorgverzekering. Binnen die zorgpolis wordt veel zorg geregeld. Naast de basisverzekering kunnen ook senioren zich extra verzekeren. Sommige verzekeraars bieden speciale polissen voor ouderen aan. De verzekeraar kan speciale hulpmiddelen vergoeden of ter beschikking stellen voor eten of koken. De zorgverzekeringswet is vaak ingewikkeld en niet transparant. Door contact op te nemen met de klantenservice van uw verzekeringsmaatschappij kan u meer info opvragen. Overstappen van verzekeraar kan soms uitkomst bieden.

Wet langdurige zorg

Binnen de WLZ (Wet langdurige zorg) gaat het om zorg met verblijf in een instelling (verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg)  maar kan ook zorg in huis betreffen. U heeft altijd een indicatiebesluit nodig om zorg vanuit deze wet te ontvangen. Men kan ondersteuning ontvangen als begeleiding, verpleging, verzorging maar ook hulpmiddelen voor in huis en huishoudelijke hulp.

Bijzondere bijstand

Bij uw eigen gemeente kan u bijzonder bijstand aanvragen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen te laag is om dit zelf te kunnen betalen. Er wordt altijd gekeken naar zaken als noodzakelijkheid en kosten. Per persoon wordt er een maatwerk plan opgesteld. Binnen de bijzondere bijstand vallen zaken als woning, kleding en eten en drinken. Dit geldt niet alleen voor ouderen / senioren, maar ook voor (jonge) gezinnen met of zonder kinderen.

Thuiszorg

De thuiszorg kan ook een rol spelen in het faciliteren van maaltijden. Zo kunnen ze maaltijden opwarmen of beschikken sommige organisatie zelf over een keuken en bezorgservice (tegen een geringe vergoeding). Het is goed mogelijk dat uw gemeente samenwerkt met een lokale (thuis) zorginstelling voor maaltijden aan huis met subsidie. Zo kunt u goedkoop en voordelig eten ontvangen.

Mantelzorg

Heeft u recht op mantelzorg en heeft u een mantelzorger? Dan kunt u met hem / haar bespreken of het haalbaar is voor u te komen. Dit scheelt vaak aanzienlijk in de kosten. Als iemand toch al kookt voor 2 of 3 personen is het eenvoudig hier nog een extra persoon aan toe te voegen. Ook kunt u buren vragen dit een aantal keer per week voor u te faciliteren. Samen staan we sterk!