Biologische maaltijden

Biologisch staat voor de wijze waarop men landbouw bedrijft. Met andere woorden, de manier waarop ons voeding tot stand is gekomen. Deze biologische landbouw en veehouderij zijn aan strenge regels verbonden als het gaat om de omgang met het milieu, de natuur en dierenwelzijn. Regels die gelden voor iedereen die biologische voeding produceert. Ook steeds meer maaltijdservices gebruiken biologische ingrediënten.

Biologisch eten is goed voor milieu en natuur

Een belangrijk punt is, dat biologische boeren vrijwel geen chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Voor het tegengaan van schimmels en schadelijke insecten maken de boeren gebruik van natuurlijke middelen die zorgen voor een gezond evenwicht.In plaats van naar de gif te grijpen om onkruid te bestrijden, wordt er met de hand of met een machine gewied.Biologische boeren hebben het voorkomen van ziekten als prioriteit, zodat er minder hoeft worden bestreden. Dit kan hij bijvoorbeeld doen, door te kiezen voor sterke, ziekteresistente rassen en door de bodem niet uit te putten. In plaats van kunstmest gebruiken de boeren gewone mest die vaak ook nog eens afkomstig is van hun eigen boerderij. De natuur krijgt hierdoor zijn natuurlijk verloop en is de biologische cirkel weer rond. Uitgekookt bijvoorbeeld, werkt met een aantal biologische leveranciers.

Goed voor het dierwelzijn en de wereld

Biologische boeren houden zo veel mogelijk rekening met het natuurlijke gedrag van de dieren. Zo kan een biologische zeug lekker in de modder wroeten, lopen biologische koeien zo veel mogelijk in de wei en kunnen biologische kippen lekker buiten scharrelen. De dieren worden zoveel mogelijk met rust gelaten en ook eventuele ingrepen op de dieren worden tot een minimum beperkt. Dat wil zeggen dat een biologische kip gewoon z’n snavel houdt en een varken zijn tanden en staart. Biologische dieren krijgen de rust en de ruimte om op te groeien.Ter preventie medicijnen of groeihormonen toedienen is niet de manier hoe je dieren gezond houdt. Alleen als een dier ziek is, krijgt het medicijnen. En dat gebeurt niet vaak, want biologische dieren zijn door hun gezonde manier van eten en leven nauwelijks ziek. Biologisch, zoveel meer dan een keurmerk. Het is een manier van leven. Biologisch staat voor lekker eten met een goed gevoel (lekkere verse maaltijden dus). Belangrijk is dat we goed omgaan met de natuur, dieren en mensen. Gezond, natuurlijk en lekker eten moet er zijn voor iedereen .