Zorgverzekeringswet

BEKIJK PROEFPAKKET AANBIEDINGEN

Hulp bij eten en drinken vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw) ontvangen? Heeft u moeite met het bereiden/opwarmen van een maaltijd, of heeft u hulp nodig bij het eten? Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom u hulp bij eten en drinken nodig heeft. Deze hulp rondom de maaltijd kan onder verschillende subsidieregelingen en zorgwetten vallen. Op deze pagina kijken we wat de mogelijkheden zijn vanuit de thuiszorg (wijkverpleging).

Aanbiedingen Assortiment Proefpakket Bestellen
uitgekookt-maaltijdservice
25 maaltijden
Elke week nieuw menu
4 maaltijden voor €25,00 Bestellen
vers-aan-tafel-maaltijdservice
150+ maaltijden 6 maaltijden voor €29,99 Bestellen
Advertentie: beschikbare proefpakketen februari 2024

Wat is de zorgverzekeringswet?
Met de zorgverzekerinsgwet (Zvw) bedoelen we de ziektekostenverzekering voor iedereen. Elke Nederlander van 18 jaar of ouder dient zich te verzekeren voor ziektekosten. Iedereen behoort tenminste het basispakket af te sluiten. Eventuele aanvullende verzekeringen zijn een eigen keuze. De basisverzekering omvat eigenlijk de verzekering tegen de meest belangrijke zorgkosten. Denk aan de huisarts of medicijnen. Ook verpleging en verzorging aan huis vallen deels onder de Zvw.

Wanneer ontvang ik hulp vanuit de Zvw?
Niet iedereen die problemen ondervindt bij het eten en drinken thuis kan zomaar aanspraak doen op de zorg. Soms dient u aan te kloppen bij een andere regeling of zorgwet. Bijvoorbeeld de Wlz of de WMO 2015. Wat zijn nu de voorwaarden om zorg te kunnen ontvangen via de thuiszorg / wijkverpleging? Hiervoor heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aantal criteria opgesteld:

  • Er dient geen indicatie voor de Wlz te zijn
  • Er is sprake van een gezondheidssituatie die snel kan veranderen en/of verslechteren
  • U ontvangt op dit moment al veel zorg van uw huisarts of van het ziekenhuis
  • Vanwege medische oorzaken lukt zelf eten en drinken niet. De zorgvraag kan zijn hulp bij het toedienen van eten of toezicht bij kans op verslikken.

Hoe vraag ik hulp bij eten en drinken aan via de Zvw?

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Dan kunt u contact opnemen met een wijverpleegkundige. Deze stelt de indicatie voor hulp bij de maaltijden. Het contact zoeken met de betreffende wijkverpleegkundige kan op 2 manieren:

  1. Via de huidige zorgaanbieder (alleen relevant als u al thuiszorg ontvangt)
  2. Via uw eigen zorgverzekeraar