Langer thuis wonen met thuiszorg

Thuiszorg wordt geregeld door een zorginstelling. Zij bepalen samen met u wat de behoefte aan zorg is en hierna wordt er bepaald wanneer er met de thuiszorg gestart kan worden. Ook een belangrijke factor die bepaald wordt is uiteraard hoe vaak per week er iemand langs moet komen om zorg te verlenen.

Wat is thuiszorg eigenlijk?
Bij thuiszorg gaat het om zorg die geleverd wordt aan hulpbehoevenden die zelfstandig thuis willen blijven wonen. Taken van thuiszorg kunnen variëren en bevatten onder andere:

  • Huishoudelijke hulp
  • Persoonlijke ondersteuning
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding
  • Huishoudelijke hulp
  • Hulp bij maaltijden aan huis

Huishoudelijke hulp houdt in dat het huishouden blijft draaien zoals u gewend bent. Stofzuigen, afwassen, de bedden opmaken en bijvoorbeeld ramen zemen en de badkamer schoonmaken.

Persoonlijke ondersteuning
Bij persoonlijke ondersteuning geven medewerkers van zorginstellingen ondersteuning van huishoudelijke werkzaamheden die (tijdelijk) niet of nauwelijks door uzeff uitgevoerd kunnen worden. Dit wordt op een manier gedaan die past bij uw persoonlijke wensen en de omstandigheden die samen met u bepaald worden.

Persoonlijke verzorging
De vraag naar persoonlijke verzorging kan ontstaan als u bijvoorbeeld (langdurig) ziek bent of een operatie heeft ondergaan. Of u bent al op leeftijd en heeft daarom behoefte. Persoonlijke verzorging kan gaan om hulp bij: wassen en aankleden, eten, aanbrengen van prothesen, nemen van medicijnen en naar bed gaan.

Verpleging
Verpleging is het fijnste als het thuis gebeurd. Thuiszorg kan dit mogelijk maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: geven van een injectie, toedienen van zuurstof, bloedruk mete, wondverzorging, etc.

Begeleiding
Als er problemen zijn in de thuissituatie is het mogelijk om begeleiding te krijgen omdat het vaak moeilijk is om hierin zelf een oplossing te bedenken. Enkele voorbeelden van situaties waarin thuisbegeleiding mogelijk is: opvoeding van kind of kinderen, om leren gaan met een handicap, hulp bij depressies.

Hulp bij maaltijden
Zorg kan ook inhouden: hulp en ondersteuning bij maaltijden. Denk aan iemand die de boodschappen doet, helpt met koken, een koelverse maaltijd opwarmt of helpt met het eten van de maaltijd. De mogelijkheden zijn over het algemeen vrij uitgebreid.